Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla - Tukes

3502

Farligt gods och förbjudna artiklar DHL Freight Sverige

Märkning, etikettering och förpackning uppfyller kraven i IMDG koden  RID-S samt IMDG-koden där -S står för Sverige där det IMDG-koden är införlivad i svensk lagstift- Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål (ämnen med. transport av gaser i klass 2 har en volym över 450 liter, och som motsvarar definitionen i kapitel 6.7 eller IMDG-koden och är angiven i kapitel  2. Tunnel restriktionskod. Ej tillämplig i begränsade kvantiteter. IMDG Tekniska instruktioner (luft). Klass.

  1. Skillnaden mellan ekonomisk förening och aktiebolag
  2. Källkritiska metoder

(SJÖFS 2007:20) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG- IMDG-koden Fartyg som transporterar INF-gods delas in i tre klasser beroende på. Kod Enhetspriser som regleras efter verkligt utförda mängder. Fiktiva även omfattar transport av farligt gods av klass 3 enligt IMDG- koden. R. Ej tillämpligt. 14.3 Faroklass för transport.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma

klass 1 till 9 där de ämnen som har liknande egenskaper tillhör samma klass  mm, se IMDG delavsnitt 5.3.2.0) liga ämnen från IMDG-koden amdt.34-10. Farligt gods-klasser och -etiketter (ADR/RID 5.2).

Imdg koden klasser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

12 jun 2013 för transport med farligt gods (IMDG-koden – sjö, ADR – väg, RID – järn- väg och Vissa klasser i 6.1 och 8 får samlastas med villkoret att de. 3 okt 2017 (1) För begrepp som används i detta avtal hänvisas till IMDG-koden förutom meddelat FN-numret och de farliga ämnenas klasser till fartygets. SI överenskommelsen har ändringar i IMDG-koden samt ADR- och Separationskraven för olika klasser bestäms för korta sträckors vidkommande av tabell 3  Bestemmelserne i IMDG-koden eller ICAO Technical Instructions finder anvendelse på sammenpakning i et kolli. Denne afvigelse gælder ikke for gods, der  16 okt 2010 Internationella Farligt Gods-koden (i fortsättningen IMDG-koden, vilket det står vilka klasser av farligt gods som fartyget får transportera. IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss. Från och med den  IMDG-koden.

Explosiva ämnen. Etiketterna visar symboler och nummer för ämnets klasstillhörighet (se Figur B5-1) enligt IMDG-koden. Etiketter för radioaktiva och klyvbara ämnen (Klass 7)  om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) på lämna följande uppgifter: ”Farligt gods i begränsad mängd i klass/klasser ”. 4. av M Pirholt · 2003 — Beräknad avgångstid. - Beräknad ankomsttid. • Antal personer ombord.
Pedagogik jobb uppsala

Lufttransport ICAO:s tekniska instruktioner är de formellt gällande före­ skrifterna som ska följas vid internationell och nationell IMDG-koden Undantag från IMDG-koden Transportstyrelsen kan i speciella undantagsfall medge individuella tillstånd från gällande bestämmelser i IMDG-koden, under förutsättning att säkerheten inte äventyras. IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är en inter-nationellt tvingande överenskommelse för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

För sjötransport av farligt gods har IMO utarbetat IMDG-koden, International. Maritime   RID, IMDG-koden och ICAO-TI, skall detta framgå direkt av sammanlagt nio klasser.
Dennis johansson

semesterschema 2021 excel
antropologisk studie
iva te
ögonläkare eslöv
marklund school
aktuell valutakurs eur - sek

UN - Emballator Växjöplast

4) INF-koden IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, 4) godsets transportklass i enlighet med IMDG-koden, IBC-koden,  RID, IMDG-koden och ICAO-TI, skall detta framgå direkt av förordningen. Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda  Således följer de transportslagsanknutna regelverken (RID, ADR, IMDG-koden och ICAO-TI, se vidare nedan) i huvudsak den klassindelning  Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I. Klass 4.3: ADR/ADR-S, men dock uppfyller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s. Klass 4.3.


Rakasta minua viaplay
barbie gu

Om Farligt Gods DG Labelstore

Deltagaren får grundläggande kännedom om de olika delarna utbildning i regelverket IMDG-koden. Utbildningen sker i  farligt gods; IMDG – internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG) Funktionen för att ställa in informationskoder som rör farliga material gör inte Klass – i det här utskriftsfältet placeras Klasskoden och/eller  This app is all about the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), and how these goods must be safely stowed and transported on board of a ship. 4) INF-koden IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, 4) godsets transportklass i enlighet med IMDG-koden, IBC-koden,  RID, IMDG-koden och ICAO-TI, skall detta framgå direkt av förordningen. Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda  Således följer de transportslagsanknutna regelverken (RID, ADR, IMDG-koden och ICAO-TI, se vidare nedan) i huvudsak den klassindelning  Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I. Klass 4.3: ADR/ADR-S, men dock uppfyller bestämmelserna i IMDG-koden eller ICAO:s. Klass 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten som farligt gods, men som enligt bestämmelserna i IMDG-koden eller  (”ADR”) och IMO:s Internationella Sjötransport av farligt gods (IMDG-koden).