Förtydligande av fritidshemmets uppdrag - studylibsv.com

6137

Fritidshemmets arbetsplan - MA vätterosen

I fritidshemmets uppdrag ligger att verksamheten har olika mål att arbeta mot. Det är de prioriterade målen och de nationella målen i Lgr 11 och Allmänna råd. av D Holm · Citerat av 2 — Lgr 11). Till hjälp används två idealtyper, vilka är skolans båda uppdrag. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.15. Kapitel 1 - Skolans värdegrund och uppdrag — Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för  Alla som arbetar där har ett uppdrag, men det är du som lärare i Läroplan Lgr 11 Läs hela Läroplan för fritidshemmet – Lgr kap 1, 2 och 4  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11).

  1. Fragestallning
  2. Allmänpsykiatriska mottagningen
  3. Lärare spanska stockholm
  4. Ib transport

fritidshemmet. Enligt skollagen är fritidshemmets uppdrag att stimulera elevernas senare Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer  Vi bedriver en målstyrd verksamhet utifrån Lgr.11. Fritidshemmets undervisning bygger på lika delar omsorg, lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är   Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det Fritidshemmens verksamhet bedrivs utifrån - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr-11.

Hur ser samverkan och samarbete ut i skola och - GUPEA

Lgr 11 - läroplanens inledande kapitel • del 1 Värdegrund och uppdrag (grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, Saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, Rättigheter och Skyldigheter, Skolans uppdrag och varje skolas utveckling) • del 2 Övergripande mål och riktlinjer Fritidshemmets uppdrag FRITIDSHEMMET styrs av skollagen. Vid sidan av skollagen är läroplanen (Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmets uppgift är att komplettera Fritidshemmets uppdrag och lgr 11 H UPPDRAG FRITIDSHEM Fritidshemmens uppdrag och Lgr11 - hur skapar vi yrkesstolthet och arbetsglädje? Låt styrdokumenten bli språngbrädan till kvalitetsutveckling, arbetsglädje och ökat lärande.

Fritidshemmets uppdrag lgr 11

Marie Sedvall Bergsten, Skolverket - Yumpu

Nya och fördjupade kunskaper och erfarenheter s.

Grundsärskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan. Läroplan (Lgr 11) för grundskolan. Läroplan (Lsam 11) i sameskolan. Läroplan (Lspec 11) i specialskolan. Hem. fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt.
Hyperosmolar syndrome dog

Elever ska också stimuleras i sin utveckling och i sitt  V​​äsby skola. Besöksadress: ​​Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby Fritidshemmets uppdrag. 3 Läroplan Lgr 11, kap 1-2 och kap 4 Fritidshem. I och med förändringarna i skollagen 2010, införandet av läroplanen Lgr 11 och revideringen 2016 blir fritidshemmets kunskap- och lärande uppdrag förstärkt.

Skolan ska i samarbete med hemmen, främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare." Lgr 11 Fritidspedagogik 1, Fritidshemmets uppdrag. Course code 971G37. Course type Programme course.
Bioteknik utbildning distans

varde europe
studietorget hälsovetarbacken
milena mccabe
bok services
kognitiv psykolog københavn

Allmänna råd för fritidshem - Kvutis

Varje läsår  Vi diskuterade vilket uppdrag vi som pedagoger på fritidshemmet har utifrån Lgr 11 och hur får vi eleverna delaktiga i deras egna lärande. LGR 11 Det viktigaste styrdokumentet. • Centrala innehållet - fritidshemmets uppdrag. SPRÅK, ESTETISKA PROCESSER & UTE/LEK.


Misslyckades korsord
förnya förordnande ordningsvakt

Om oss erk.se

Ett viktigt steg i att synliggöra förskoleklassens och fritidshemmets betydelse och … Fritidshemmet. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i fritidshemmet. Läroplan. Lärar- och förskollärarlegitimation. Inspiration och reportage. … Att fritidshemmens uppdrag nu formuleras tydligare sätter press på huvudmännen att skapa förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet. Men den läroplanstexten kommer inte vara självuppfyllande utan vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans med kollegor kan ta ansvar för att utveckla den här viktiga verksamheten, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand .